Klubbens historia

Under 1960-talet nådde golfvindarna norra Bohuslän och 1967 var det dags för bildandet av Strömstad Golfklubb.
Två viktiga omständigheter bidrog till golfens entré ute på Kebal där banan ligger. Dels verkade en lidelsefullt intresserad golfvän vid namn Georg Johansson i området, dels leddes dåtida Vette kommun med säte i Skee av mycket framsynta kommunalmän med välkände Kjell A Mattson i spetsen. Kommunen köpte stora arealer råmark ute i Kebalområdet och lät en kommunal stiftelse, Vette Fritidscentrum, förvalta marken. Stiftelsen lät anslå en betydande del av den inköpta marken för golfbaneanläggningen.
Kjell A. kallade på våren 1967 till ett s.k. intressemöte för bildande av en golfklubb i Strömstad. Gensvaret var mäktigt och vid ett påföljande möte den 8 juni 1967 bildades Strömstad GK. Förste ordförande blev Bertil Alén och förste sekreterare blev Sven-Olle Strandberg.

Sveriges golfguru, banarkitekten Nils Sköld, kontaktades och snart var banarbetet i full gång. Övningsfältet togs i bruk sommaren 1968 och fem hål (nuvarande 1, 2, 3, 4 & 18) var spelklara våren 1969. Till golfsäsongen 1970 var nio hål klara och den högtidliga ivigningen ägde rum i augusti med uppvisning av bl.a. Hagge Geigert, Nils Sköld och Göran Zackrisson.
Tankarna på utbyggnad till 18 hål var aldrig långt borta. Marken låg ju bara och väntade. Vårt första klubbhus uppfördes 1968-69 av Vettehus i Skee till en kostnad av 40.000:-. Banan förbättrades hela tiden och mycket beröm fick vi tack vare Georgs och senare Åke Mattsons hängivna arbete. Först 1985 sattes spadarna i marken för den efterlängtade utökningen till 18 hål. Jan Sederholm var banarkitekt och som klubbordförande och energisk projektledare verkade Sören Eriksson.

På sommaren 1987 skedde en spektakulär och högtidlig invigning av 18-hålsbanan. En fallskärmshoppare levererade efter landning bollen till Sören för invigningsslaget. Därefter följde en kändistävling med bl.a. gamle bekantingen Hagge, bandylegenden Bempa Eriksson och Rickard Herrey. De följande åren blev relativt lugna även om debatten om nytt klubbhus var ljudlig. Även kravet på ny maskinhall ökade i styrka och då bankonsulenten bedömde våra maskin- och Personalutrymmen som distriktets sämsta, fick vi i styrelsen fart på beslutsprocessen.
Så återstod den stora utmaningen – nytt klubbhus. Tidigare hade berget vid sidan om 18-e green varit vår drömplats, men byggnadsnämnden och länsstyrelsen sade nej. Det var vår dåvarande ordförande, Sven-Olle Strandberg, som ej lät sig förtröttas och lyckades slutligen få ett ja-tillstånd. Klubbhuset invigdes av landshövding Kjell A. Mattson 30 april 1995. Speltrycket på ” Bohusläns vackraste golfbana” bara ökade, varför klubben 1997 tog en ny verksamhetsplan som bl.a. innehöll utbyggnad med ytterligare 9 nya golfhål. Till detta projekt anlitades arkitekterna Johan Henriksson och Mikael Gyllenhammar. Strömstad Kommun ställde sig även denna gång upp bakom klubben och man beslutade att skifta mark med privata ägare för klubbens expansion.