Juniorträning

Träningstider

Här kommer information om säsongens träningstider inom kort

Vårt uppdrag

Juniorkommittén vill ge ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt. Alla skall kunna delta i verksamheten, oberoende av ålder och ambitionsnivå. För ungdomar upp till 12 år har verksamheten mest social inriktning. Från 12 år skall verksamhet erbjudas både som breddverksamhet och som prestationsinriktade aktiviteter

Vi skall:

 • Arrangera golfträningar för barn och ungdomar 5-21 år, där de första åren inriktas på golfskoj
 • Uppmuntra fler ungdomar att delta i tävlingar på Strömstad och andra klubbar
 • Verka för bättre träningsmöjligheterna för ungdomarna
 • Arbeta för att våra juniorer är goda företrädare för Strömstad GK på och utanför banan samt när de besöker andra banor
 • Arbeta för att göra klubben till en naturlig samlingspunkt för ungdomar

Vision och Värdegrund

Vision
Strömstad GK ska vara en attraktiv mötesplats där ungdomar kan umgås och utveckla sitt golfspel. En klubb som erbjuder en genomtänkt och sammanhållen verksamhet – från knatte till tävlingsgolfare – där alla är välkomna och där varje individ ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Värdegrund
Vi bygger vår verksamhet på glädje, öppenhet och gemenskap. Tillsammans skapar vi glädje genom att träna och spela golf i en miljö som har en välkomnande och öppen atmosfär. Som spelare, ledare och förälder kan du delta i en verksamhet som utstrålar samhörighet och gemenskap. Utanför klubben uppträder vi som goda ambassadörer och stolta företrädare för Strömstad GK.

Uppträdande och stil
Våra juniorer ska vara kända för att uppträda på ett sådant sätt att de såväl på golfbanan som utanför utgör ett föredöme för andra ungdomar.

Juniorernas 10 budord

 1. Spela med så många olika människor som möjligt
 2. Var en hjälpsam och god kamrat
 3. Visa artighet och ödmjukhet
 4. Prata aldrig negativt om någon golfbana
 5. Håll vår bana ren och snygg
 6. Bär inte keps i klubbhuset/restaurangen
 7. Ställ tillbaka rangehinken
 8. För alltid rätt antal slag på scorekortet
 9. Laga efter Dig på alla klippta ytor
 10. Var en god ambassadör och ett bra föredöme för Strömstad Golfklubb, även utanför klubben