Våra stadgar

Nya stadgar antagna av extra årsmötet den 29 april 2023 och av årsmötet 23 mars 2024

STADGAR STRÖMSTAD GOLFKLUBB OCH STRÖMSTAD GOLF AB