Lokala Regler

Lokala regler 2022 för Strömstad golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee .
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.Out of Bounds(Regel 18.2)

Out of bounds markeras med med vita pinnar.

2.Pliktområden (Regel 17)

1. Röda pliktområden markeras med röda pinnar och röda plattor.

 1. Gula pliktområden markeras med gula pinnar och gula plattor.
 2. Röda pliktområdet på höger sida på hål nr 7, och vänster sida på hål nr 13 och nr 17 som endast är definierats på fairwaysidan är oändligt.
 3. Röda pliktområden med extra lättnadsalternativ:

När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittats, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1.d. Eller när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål 7 från bron 100 meter från green och till bron vid övergången till hål 8 och på hål 17 vänster sida om green får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkten skall vara på samma avstånd från hål som den punkt där den ursprungliga bollen sist skar pliktområdet.
Lättnadsområde: 2 klubblängder från referenspunkten, dock inte närmare hål eller i samma pliktområde.
Dessa pliktområden markeras med röda pinnar med svart topp och röda plattor med vit markering.

3. Green (regel 13)

I Undantag 2 till regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
Spelaren
Klubban som användes av spelaren för att slå slaget elle
Ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex maskar insekter och liknade djur som lätt kan tas bort)
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsalterrnativ

Droppzon hål 12(Regel 17)

Om en boll är i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats ligger i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt.
Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.
Droppzonen är belägen på vänster sida om vägen och består av en utslagsmatta.
Droppzonen är ett lättnadsområden enligt regel 14.3.

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Dräneringar täckta av sand eller grus på spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Alla 150-meters stolpar på banan.
 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Spelare födda 1952 eller tidigare eller spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål

 1. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelat
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
Strömstad Golfklubbs lokala regler har blivit godkänd av BDGF:regelkommitté 2022-05-13.