Lokala Regler

Lokala regler 2024

LOKALA REGLER 2024 FÖR STRÖMSTAD GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.Out of Bounds (Regel 18.2)
Out of bounds markeras med vita pinnar.

2.Pliktområden (Regel 17)

 1. Röda pliktområden markeras med röda pinnar och röda plattor.
 2. Gula pliktområden markeras med gula pinnar och gula plattor.
 3. Röda pliktområdet på höger sida på hål nr 7, och vänster sida på hål nr 13 och nr 17 som endast är definierat på fairwaysidan är oändligt.
 4. Rött pliktområden med extra lättnadsalternativ:

När bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet (markerat röda pinnar med svart topp och röda plattor med vit markering) på hål 7 från bron 100 meter från green och till bron vid övergången till hål 8 får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet på samma avstånd från hålet.

Se modell för lokal regel MLR B-2.1

 1. Speciella eller tvingande lättnadsalternativ
 2. a) Droppzon hål 12 (Regel 17)

Om en boll är i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats ligger i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt.

Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller

Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.

Droppzonen är belägen på vänster sida om vägen och består av en utslagsmatta.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 1. b) Droppzon för vägen höger om 8:ans green

Vägen är ett oflyttbart tillverkat föremål.

Om spelarens boll är på vägen mellan de gulblåa pinnarna (från där vägen

startar vid 8:ans fairway till de två pinnarna vid slutet av 8:ans green) eller om vägen inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving har spelaren följande lättnadsalternativ:

Lättnad utan plikt enligt regel 16.1

eller som ett extra lättnadsalternativ:

-Droppa en boll i droppzonen belägen bortom 8:ans green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3

Upplysning:

Om spelarens boll är på vägen närmre 9:an än någon gulblå pinne får lättnad tas enligt regel 16.1, Droppzonen får ej användas

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Grus och sandfyllda dräneringssträngar på spelfältet. Lättnad är inte tillåten om dräneringen bara ger störande inverkan på spelarens stans.  
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Alla 150-meters stolpar på banan.  
 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Spelare födda 1954 eller tidigare eller spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb eller från SGF.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Godkända av BDGF den 24 mars 2024

Tillfällig lokal regel för hjulspår på spelfältet.

Om en spelares boll är på spelfältet och det blir störande inverkan av ett onormalt banförhållande (hjulspår) får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde:

Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad på spelfältet.
Storleken på lättnadsområdet mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:
Måste vara på spelfältet.
Får inte vara närmare hål än referenspunkten.
Fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet måste uppnås.