Kommittéer

Tävlingskommittén

Klubbens tävlingsverksamhet

Läs mer
Regel – och handicapkommittén

Golf- och handicapregler, regelutbildningar och banmarkering.

Läs mer
Juniorkommittén

Juniorernas verksamhet och träning

Läs mer
Damkommittén

Klubbens damgolfverksamhet

Läs mer
Bankommittén

Golfbanan och dess utveckling

Läs mer