Medlemskategorier och årsavgifter

Som medlem i Strömstad Golfklubb kan du välja mellan olika former av medlemskap.
Vill du veta mer om de olika kategorierna, tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Fullvärdig medlem

Senior från 31 år som äger en spelrätt

5 600 kr

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400 och spel- och GIT-avgift 4 100

Senior 26-30 år som äger en spelrätt

3 500 kr

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400 och spel- och GIT-avgift 2 100

Senior 22-25 spelrätt krävs ej

2 900 kr

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400 och spel- och GIT-avgift 1 500

Prova på medlem / Junior

Prova på medlem – år 1 (från 26 år)

3 900 kr

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400 och spel- och GIT-avgift 2 500

För nybörjare ingår även en Gröna kortet utbildning

Prova på medlem – år 2 (från 26 år)

4 900 kr

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400 och spel- och GIT-avgift 3 500

Detta medlemskap är fortsättning på Prova på år 1

Knatte upp till 12 år

700 kr

I avgiften ingår medlemsavgift och spel- och GIT-avgift för junior

Yngre junior 13-16 år

950 kr

I avgiften ingår medlemsavgift och spel- och GIT-avgift för junior

Äldre junior 17-21 år

1 200 kr

I avgiften ingår medlemsavgift och spel- och GIT-avgift för junior

Prova på erbjudande
Gäller nya medlemmar i klubben och  endast EN gång!

Nybörjare
För dig som är nybörjare ingår Grönt kort utbildning i vårt Prova på erbjudande

Junior
Gratis juniorträning, enligt schema, ingår för alla knattar och juniorer. Som junior medlem i Strömstad GK spelar du dessutom gratis på alla banor inom BDGF hela året. Du måste dock meddela klubben per telefon eller mejl att du tänker gästspela senast dagen före spel.

Vardagsmedlem / Greenfeemedlem/ Passiv medlem

Vardagsmedlem mån-tor

4 100 kr

I avgiften ingår en medlemsavgift 1 400, spel- och GIT-avgift 2 800

Fritt spel måndag-torsdag Rabatt på greenfee helger -50 kr

Greenfee medlem

1 200 kr

I avgiften ingår medlemsavgift och GIT-Avgift

Fritt spel på 3 hålsbanan. 50 kr rabatt på ordinarie greenfee på 18 hålsbanan

Passiv medlem

700 kr

För dig som vill stödja klubben ekonomiskt eller äger en spelrätt och väljer att inte vara aktiv medlem,

Enligt stadgarna krävs passivt medlemskap för att få behålla spelrätten

Viktig info

Endast fullvärdiga medlemmar kan ta del av och utnyttja greenfee rabatter inom BDGF samt samarbetsavtal med andra klubbar. Läs mer här!

Andra avgifter

Hyra stort skåp 800
Hyra litet skåp 400
Hyra elskåp 400
Hyra Golfbil (Medlem med läkarintyg) 110
Hyra Golfbil (Medlem utan läkarintyg) 350
Hyra Golfbil (Gäst med läkarintyg) 300
Hyra Golfbil (Gäst utan läkarintyg) 500
Hyra Golfvagn 70

Tillstånd privat golfbil 2 500 SEK

Alla som äger en privat golfbil ska kunna visa upp att golfbilen är försäkrad samt betala 2 500 kr till klubben för att den ska få köras på banan. Ägaren erhåller efter betalning och uppvisande av försäkringsintyg ett godkännande från klubben om att golfbilen får framföras på golfbanan samt ett klistermärke som skall sättas väl synligt i framrutan på bilen.
Samma regler som vid hyra av golfbil gäller även framförande av privat golfbil, läs mer här

Spelrätter

Fullvärdigt medlemskap (från 26 år) och vardags medlemskap har som krav att äga en spelrätt. En spelrätt kostar 2 000 kr när den köps av klubben. Spelrätter kan även köpas direkt av medlem. Spelrätter som är till salu hittar du här och det är upp till varje säljare att bestämma sitt pris på spelrätten. För mer info om ägande av spelrätt kontakta kansliet.

Spelrätter till salu

Strömstad Golfklubb säljer spelrätter för 2 000 kr. Du kan även ta direktkontakt med nedanstående personer vars spelrätter är till salu. Varje enskild ägare sätter sitt eget pris.
Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad. Kontakta kansliet i samband med överlåtelse av spelrätt för att registrera överlåtelsen.

Morten Nyquist

NR 864

Telefon: +47 41 90 64 40
Mail: mortennyquist50@gmail.com

Lars Norden

NR 641

Telefon: +47 986 432 66
Mail: lars.norden@kuja.se

Lennart Björk

NR 215

Telefon: +46 709662271
Mail: lennart.bjork3@hotmail.com

OBS! Varje enskild ägare sätter sitt eget pris.

Bestämmelser för Spelrätter och blankett för Överlåtelse & Upplåtelse av spelrätter se nedan.