Tävlingsvillkor

Allmänna tävlingsvillkor Strömstad Golfklubb

Allmänt
Strömstads GKs klubbtävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på SGFs ”Spel och Tävlingshandbok (SoT), samt regelsamlingen av Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R & A). Som tillägg kan särskilda tävlingsbestämmelser finnas för vissa tävlingar och anges då på inbjudan till respektive tävling.

Anmälan / Avanmälan
Anmälan görs på ”Min golf” , i terminal eller i undantagsfall i shopen på Strömstad Golfklubb. Anmälan till tävling kan göras fram till klockan 12.00 två dagar före tävling om inte annat anges i tävlingsinbjudan. Om avanmälan sker efter att lottningen ägt rum är man skyldig att erlägga startavgift. En anmälan innebär att man godkänner att namnet publiceras på start- och resultatlistor etc. på klubbens hemsida.

Anmälningsavgift anges för respektive tävlingar.

Anmälningsavgift erläggs på tävlingsdagen i samband med uthämtande av scorekort vilket sker i shopen eller i tävlingskansliet beroende på tävling. Spelare som anmäls till lottad tävling uppförs på startlista vilken liksom resultatlista bl. a. publiceras på golf.se. Med hänvisning till personuppgiftslagen innebär anmälan till sådan tävling medgivande från vederbörande spelare att sådan namnpublicering får ske.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas i lika stora handicapklasser när så är möjligt.

Avgörande vid lika resultat
I slagspelstävlingar med handicap görs särskiljning enligt spelhandicapmetoden (shcp) i andra hand enligt den matematiska metoden. Vid tävlingar med endast En klass sker avgörandet efter den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning
Om inte annat föreskrivs i en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

Avslut av tävling

Tävlingen är avslutad när resultatet är officiellt tillkännagivet.

Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Vid giltigt förfall att inte närvara skall det vara tillsagt till tävlingsledningen innan start.


/Tävlingskommittén