Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppdrag:

Skapa ett varierat tävlingsprogram som attraherar många deltagare.
Tillsätta och utbilda tävlingsledare och andra funktionärer.
Instruktioner för respektive tävling, både vad det gäller banan och administrativa uppgifter.
Stimulera till deltagande i distriktets seriespel samt ansvara för att anordna seriespel på Strömstad GK.

Elisabeth Baatz

Ordförande

Ulla Johansson
  • +46 701847447
Maggan Jonsson Rilde
  • +46 705553828
Ulf Redemo
  • +46 705295951
Janne Carlsson
  • +46 703920605
Mats Tägtström
  • +46 702337861
Helene Berndtsson
  • Adjungerad