Regel- och handicapkommittén

Regel- och handicapkommitténs uppdrag:

Ansvara för att genomföra regelutbildningar för klubbens medlemmar.
Informera klubbens medlemmar om handicapregler.
Stöd för tävlingsledare när det gäller regefrågor.
Ansvara för banmarkeringar.
Uppdatera lokala regler och vid behov införa tillfälliga lokala regler.
Minst en i kommittén bör vara utbildad domare.

Staffan Rothelius

Ordförande

Ola Åhlund
  • +46 0708252650
Niklas Engdahl
  • +46 0702207673
Tomas Johansson
  • +46 0707645120
Carl Åke Adolfsson
  • +46 0702264113
Helene Berndtsson
  • Adjungerad