Juniorkommittén

Juniorkommitténs uppdrag:

Juniorernas verksamhet ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap.
Öka antalet aktiva juniorer.
Skapa varierande och stimulerande aktiviteter för klubbens juniorer.
Stimulera juniorerna att delta i tävlingar.
Stötta Pro vid träningar.
Informera föräldrarna om juniorernas aktiviteter och stimulera till ett ökat föräldraengagemang.

Claes Göran Båtta

Ordförande

Thomas Hunter

  • Tränare