Handicap & Regelkommittén

Staffan Rothelius

Ordförande

Niklas Engdahl
Tomas Johansson
Carl Åke Adolfsson