17

Baninformation

Hålbeskrivning

Hål 17:
Ett rejält utmanande par 5 med faror längs båda sidor. Här gäller det att hålla sig mitt i fairway och hellre ta ett slag extra. På andra slaget finns vattendraget på vänster sida och vid inspelet finns det vatten till höger. Håll huvudet kallt och var nöjd med en bogey. Sidovattenhinder på vänster sida är oändligt fram till bron.

Läs om floran på hål 17

Översikt
17
  • Par: 5
  • Index: 2
  • Orange: 365
  • Röd: 410
  • Gul: 482