Matchspel

Tävlingsledare
Elisabeth Baatz Tfn 0767-927 881  e-post: ebaatz66@gmail.com

Strömstadsmatcherna Singel och Par (Foursome)

Sista anmälningsdag 25 april 

Tävlingen är öppen för klubbens medlemmar. För deltagande krävs minst 4 registrerade ronder i score historiken under de senaste 12 månaderna fram till sista anmälningsdagen. HCP max 36.0.

Anmälan

Lista på anslagstavlan i klubbhuset eller via e-post till ebaatz66@gmail.com

Anmälningsavgifter

100 kr/pers i singel och 100 kr/par i partävlingen

Betalning 
Till receptionen före första match

Lottning och resultat kommer att finnas uppsatta på anslagstavla utanför kansliet och på hemsidan. Båda sidor i matchen har lika ansvar att kontakta sin/sina motspelare. Spelschemat kommer att publiceras senast 1 maj.

Tee
Damer Röd

Herrar Gul

Par spelas som Foursome
I Foursome beräknas parets spelhandicap enligt följande:

  1. Vardera spelaren multiplicerar sitt spelhandicap med 0,5
  2. Resultaten från punkt 1, inklusive eventuell decimal, adderas
  3. Summan avrundas till närmaste heltal (0,5 avrundas uppåt)

Exempel
Spelhcp 14*0,5 = 7 + Spelhcp 33*0,5 = 16,5   Summa 23,5. Avrundat 24 slag.

Lika resultat
Vid lika resultat efter 18 hål spelas särspel – med start på hål 1

Notering av resultat
Vinnare och vinnar resultat förs in på spelschemat på anslagstavlan.
Resultatet noteras enl modell ”Antal hål upp” / ”Antal hål kvar”, t ex 1/0, 2/0, 2/1, 3/2 osv. Om särspel spelats noteras på vilket hål man vunnit, t ex 19.e, 20,e osv

Matcher som inte spelats och noterats på listan sista speldag för resp. omgång lottas.